طرح حمایت از کسب و کارهای اینستاگرامی

ضمن ابراز تأسف از مسدود شدن اینستاگرام با تمام توان همراه شما در این شرایط سخت هستیم ، در این طرح بستری فراهم شده تا کسب و کار های آسیب دیده با بسته های ویژه فروشگاه آنلاین خود را در فضای امن وب پیاده سازی کنند و یک بار برای همیشه با خیالی آسوده آینده کسب و کار خود را بسازند.

در این شرایط سخت و محدود کنار شما هستیم.

چه کسانی میتوانند از این طرح استفاده کنند؟

صاحبین پیج های فروشگاهی که حداقل ۲۴ کالا داشته باشند و تاریخ تاسیس پیج نیز قبل از یکم شهریور ماه ۱۴۰۱ باشد.

فروشگاه پایه به قیمت 5.2 میلیون را 3.2 میلیون سفارش دهید.

 نحوه پرداخت:
 • پیش پرداخت: 700 هزار تومان
 • بعد از تحویل وب سایت: 1.2 میلیون تومان
 • ۳۰ روز بعد از تحویل سایت: 1.3 میلیون تومان (بصورت چک صیادی)
ظرفیت: 200
152 سفارش ثبت شده 76%

فروشگاه استاندارد به قیمت 8.5 میلیون را 5.5 میلیون سفارش دهید.

 نحوه پرداخت:
 • پیش پرداخت: 1.5 میلیون تومان
 • بعد از تحویل وب سایت: 1.5 میلیون تومان
 • 30 روز بعد از تحویل سایت: 2.5 میلیون تومان (بصورت چک صیادی)
ظرفیت: 100
47 سفارش ثبت شده 47%

فروشگاه حرفه ای به قیمت 12.9 میلیون را 7.9 میلیون سفارش دهید.

 نحوه پرداخت:
 • پیش پرداخت: 1.9 میلیون تومان
 • بعد از تحویل وب سایت: 3 میلیون تومان
 • 45 روز بعد از تحویل سایت: 3 میلیون تومان (بصورت چک صیادی)
ظرفیت: 5
5 سفارش ثبت شده 100%

فروشگاه استاندارد (8.5 میلیون) و سئو پایه به مدت 6 ماه (17.4 میلیون) به قیمت 25.9 میلیون را 15.9 میلیون سفارش دهید.

 نحوه پرداخت:
 • پیش پرداخت: 1.5 میلیون تومان
 • بعد از تحویل وب سایت: 1.5 میلیون تومان
 • 30 روز بعد از تحویل سایت: 2.5 میلیون تومان (بصورت چک صیادی)
 • پرداخت ماهانه 1.7 میلیون تومان برای پلن پایه سئو  بعد از تحویل سایت یا تاریخ شروع انتخابی شما
ظرفیت: 25
18 سفارش ثبت شده 72%

فروشگاه استاندارد (8.5 میلیون) و سئو استاندارد به مدت 6 ماه (35.4 میلیون) به قیمت 43.9 میلیون را 26.9 میلیون سفارش دهید.

 نحوه پرداخت:
  • پیش پرداخت: 1.5 میلیون تومان
  • بعد از تحویل وب سایت: 1.5 میلیون تومان
  • 30 روز بعد از تحویل سایت: 2.5 میلیون تومان (بصورت چک صیادی)
  • پرداخت ماهانه 3.4 میلیون تومان برای پلن سئو استاندارد بعد از تحویل سایت یا تاریخ شروع انتخابی شما
ظرفیت: 15
12 سفارش ثبت شده 80%

فروشگاه استاندارد (8.5 میلیون) و سئو استاندارد به مدت 12 ماه (70.8 میلیون) به قیمت 79.3 میلیون را 49.3 میلیون سفارش دهید.

 نحوه پرداخت:
  • پیش پرداخت: 1.5 میلیون تومان
  • بعد از تحویل وب سایت: 1.5 میلیون تومان
  • 30 روز بعد از تحویل سایت: 2.5 میلیون تومان (بصورت چک صیادی)
  • پرداخت ماهانه 3.6 میلیون تومان برای پلن سئو استاندارد بعد از تحویل سایت یا تاریخ شروع انتخابی شما
ظرفیت: 10
10 سفارش ثبت شده 100%

فروشگاه استاندارد (8.5 میلیون) و سئو استاندارد به مدت 12 ماه (70.8 میلیون) و پشتیبانی طلایی یکساله به قیمت 97.3 میلیون را 57.3 میلیون سفارش دهید.

 نحوه پرداخت:
  • پیش پرداخت: 1.5 میلیون تومان
  • بعد از تحویل وب سایت: 1.5 میلیون تومان
  • 30 روز بعد از تحویل سایت: 2.5 میلیون تومان (بصورت چک صیادی)
  • پرداخت ماهانه 4.3 میلیون تومان برای پلن سئو استاندارد و پشتیبانی طلایی بعد از تحویل سایت یا تاریخ شروع انتخابی شما
ظرفیت: 5
3 سفارش ثبت شده 60%

فروشگاه استاندارد (8.5 میلیون) و سئو حرفه ای به مدت 12 ماه (106.8 میلیون) به قیمت 115.3 میلیون را 65.3 میلیون سفارش دهید.

 نحوه پرداخت:
  • پیش پرداخت: 1.5 میلیون تومان
  • بعد از تحویل وب سایت: 1.5 میلیون تومان
  • 30 روز بعد از تحویل سایت: 2.5 میلیون تومان (بصورت چک صیادی)
  • پرداخت ماهانه 4.9 میلیون تومان برای پلن سئو حرفه ای بعد از تحویل سایت یا تاریخ شروع انتخابی شما
ظرفیت: 5
5 سفارش ثبت شده 100%